Dr. med. et jur. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos

Keressen meg, a kártalanítás összege maximalizálható !

Megismerem

Sok milliós a kártalanítás, ha ...

Ismerje meg, hogy mikor jár a kártalanítás.

Megismerem

Gyorsan kell cselekedni, mert ...

A kártalanítási igény elévülhet

Megismerem

Gyakori kérdések

Legtöbbször kérdezik ...

Megismerem

Kezdőoldal- hepatitis C

Dr. med. et jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, belgyógyász szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

Az ország bármely részéről várjuk leendő ügyfeleinket, a földrajzi távolságból adódóan többlet ügyvédi költség nem merül fel !

A kártalanítási / kártérítési igény megalapozottsága alapvetően a lehetséges hepatitis C fertőzőforrások valószínűségének orvos-szakmai megítélésétől függ. A perben elérhető kártalanítási / kártérítési összeg maximalizálásához a beteg állapotának és a betegség várható jövőbeni alakulásának helyes orvos-szakmai értékelése és annak perbeli érvényesítése szükséges.

Amennyiben

 • igazoltan hepatitis C fertőzött;
 • transzfúziót (vérátömlesztést) vagy más vérkészítményt kapott 1992. július előtt;
 • a vérkészítmény alkalmazása zárójelentésen vagy más egészségügyi dokumentáción szerepel;
 • a hepatitis C fertőzöttségéről kevesebb mint 1 éven belül szerzett tudomást;
 • szeretne sok milliós kártalanítást a hepatitis C fertőzése miatt a Magyar Államtól;

keresse meg dr. med. et jur. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos, egészségügyi szakjogász ügyvédi irodáját ! Igény esetén a jogi képviselet sikerdíjért.

A siker és a megnyerhető kártalanítás maximalizálása érdekében az ügyvéd, szakorvos, egészségügyi szakjogász

 • felméri előzetesen a perbeli esélyeket;
 • mérlegeli a vérkészítmény, mint fertőző forrás lehetőségét és perbeli bizonyíthatóságát (nem csupán vérátömlesztés, hanem egyéb vérkészítmény is lehet fertőző forrás !);
 • felméri a HCV (hepatitis C)  okozta egészségkárosodás mibenlétét, a várható kilátásokat, a jövőbeni kórlefolyást, a kezelési lehetőségeket és azok eredményességét;
 • felméri az un. extrahepatikus manifesztációk (HCV / hepatitis C májon kívüli megnyílvánulásai) lehetőségét, hiszen ezen kapcsolódó kísérőbetegségek megléte jelentősen növelheti a kártalanítási / kártérítési összeget;   
 • előzőek és a bírói gyakorlat figyelembe vételével kalkulálja a nem vagyoni hátrányok miatt megnyerhető maximális kártalanítást / kártérítést;
 • a vagyoni kártalanítás / kártérítés valamennyi lehetséges jogcímén (pl. keresetveszteség, költségek /gyógyszerek, diéta költsége stb./ a lehető maximális összegű igényt előterjeszti;
 • a perben az igazságügyi orvosszakértővel orvos-szakmai kérdésekben is hozzáértő, kompetens vitapartner.

A hepatitis C fertőzés miatti kártalanítási (kártérítési) perekben - mint a legtöbb egészségügyi jogi tárgyú ügyben - az orvosi/szakorvosi képzettség és klinikusi tapasztalat szerteágazóan kamatoztatható az ügyfél érdekében. 

Tekintse meg a televízios riportot a hepatitis C fertőzés miatti kártalanításról »» /Kártérítés hepatitis fertőzötteknek. Hírtv./   

Olvassa el az újságcikket a hepatits C fertőzés miatti kártalanításról »» Százak fertőződtek meg transzfúzió során. mno)

Olvassa el az újabb újságcikket a hepatis C fertőzés miatti kártalanításról »» 

REKORDÖSSZEGŰ KÁRTALANÍTÁS HEPATITIS C MIATT: A bíróság 18,3 millió forint egyösszegű kártalanítás (nem vagyoni kártalanítás+lejárt járadékok) + késedelmi kamatok, továbbá a jövőben 411.000,- Ft/hó járadék megfizetésére kötelezte az alperes Magyar Államot. (A perben a fentebb utalt hepatitis C extrahepatikus manifesztációk igazolásának volt kiemelkedő szerepe.)   

 

FONTOS ! A korábbi egészségügyi törvény hatályba lépése előtt történt feltehető hepatitis C fertőzés esetén nincs lehetőség kártalanításra (kártérítésre), annak jogszabályi alapja nincs. Az un. nem vagyoni kártérítés (kártalanítás) intézményének a korábbi Polgári Törvénykönyvbe való beépítése előtti fertőzés esetén pedig a megnyerhető kártalanítás összege rendszerint jelentősen kisebb, csak a vagyoni károk kompenzációja igényelhető. 

A fertőző májgyulladást okozó vírusok egyikét, a HCV-t (hepatitis C vírust) 1989-ben fedezte fel az orvostudomány.  A kötelező szűrést megelőzően (1992 előtt) műtét, vagy más ok miatt kapott vérátömlesztés során jelentős számban hepatitis c vírus fertőzés következett be. Mivel a betegség sokáig tünetmentes vagy nem specifikus tünetekkel jár, a diagnosztizálásra sokszor csak rutin laboratóriumi vizsgálat során kerül sor, vagy ha már a betegség szövődményei jelentkeznek.

A krónikus C hepatitises betegek közül kevesen tudják, hogy a vérkészítmények felhasználásával összefüggésben keletkezett károkkal kapcsolatban a Magyar Állam kártalanításra köteles. A kártalanítási kötelezettség éppen azokra az  esetekre terjed ki, mikor a vérkészítményt a szakmai szabályok betartása mellett használták fel. Ilyen esetek azok is, mikor a hepatitis c vírus szűrését megelőzően történt a fertőzés, hiszen akkor a fertőzés – a vírus ismeretének hiányában – az orvosoknak értelemszerűen nem felróható.

A hepatitis c vírus szűrését megelőzően hatályban volt egészségügyi törvényből (melyet e perekben rendszerint alkalmazni kell) a kialakult és egységes bírói gyakorlat szerint levezethető az Állam kártalanítási kötelezettsége.

Az Állammal szemben azonban rendszerint csak peres úton lehet kikényszeríteni az elfogadható és méltányos összegű kártalanítást.

A Magyar Állam minden esetben vitatja, hogy a beteg vérkészítménnyel fertőződött, vitatja az összegszerűséget is, ill. gyakran elévülési kifogással él. Bár a követelésel főszabály szerint öt év alatt elévülnek, az elévülés részletszabályai (elévülés nyugvása) azonban számos esetben lehetősvé teszik, hogy a betegek kártalanítási igényüket sikerrel érvényesíthessék. Hangsúlyozandó azonban, a diagnózis felállítását minél hamarabb történik az igényérvényesítés, annál nagyobb az esély arra, hogy az ellenérdekű fél (alperes) elévülési kifogásának a bíróság ne adjon helyt. Alperes Magyar Állam minden esetben megkísérli bebizonyítani, hogy a vérátömlesztés donorjai (azaz akik a véradók voltak az adott beteg esetén) nem lehetnek a fertőzés forrásai (a donorok 1992. júliusa utáni szűrésének eredményeinek beszereztetése révén). Fontos hangsúlyozni, hogy a tünetmentes, sőt a kezelés eredményeképpen vírusmentes betegek is számíthatnak kártalaanításra (kártérítésre).  

Hírek

Hepatitisz C mint foglalkozási megbetegedés

Az egészségügyi dolgozóknak felajánlják az ingyenes hepatitis C szűrést 2018. január 1-től. Meghatározott esetekben foglalkozási megbetegedésnek tekinthető a hepatitisz C fertőzés, melyből következően kártérítési igénnyel léphetnek fel a betegek.

tovább
További bejegyzések