Kapcsolat

Petrássy Ügyvédi Iroda
1062 Budapest, Bajza utca 23. fszt.1.

Telefon/fax:
+36/1 322-9776
Mobil:
+36/30 348-8292

E-mail:
petrassydr@t-online.hu

Elévülés

 

Általános (fő)szabály szerint a követelések öt év alatt évülnek el, ideértve a HCV fertőzés miatti kártalanítási igényt is. Az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet.

A Ptk. 326.§-ának (1) bekezdése szerint az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált, a Ptk. 360.§-ának (1) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes. A HCV fertőzések esetén az irányadó bírói gyakorlat szerint a károsodás a fertőzés (azaz a fertőzött vérkészítmény alkalmazásakor) következik be, azaz a követelés ekkor válik esedékessé.

A követelés elévülése tehát ekkor megkezdődik.

Ha azonban a követelést a jogosult (beteg) menthető okból nem tudja érvényesíteni (pl. jellemzően azért, mert nem is tud a hepatitis C fertőzöttségéről), akkor az akadály megszűnéséig nyugszik az elévülés, s jellemzően az fordul elő, hogy a teljes elévülési idő úgy telik el, hogy végig nyugodott az elévülés.

Ilyenkor a károsultnak az akadály megszűnésétől számított egy év áll rendelkezésre igényének érvényesítésére.

Alapvető jelentősége van tehát annak, hogy a bírói gyakorlat szerint mi minősíthető menthető oknak ill.  mikor következik be az „akadály megszűnése”.

Az egy éves perindítási határidő akkor nyílik meg, mikor a beteg olyan helyzetbe ill. olyan információk birtokába kerül, hogy igényét a Magyar Állammal szemben érvényesítheti. Az un. „igényérvényesítési helyzet” feltételezi, hogy a beteg tudomást szerezzen a hepatitis C fertőzöttségéről, annak feltételezhető okáról (vérkészítmény), megismerje betegségének lényegét és várható következményeit, kezelési lehetőségeit stb.

Az elévülés szempontjából tehát az a „tiszta helyzet”, ha a hepatitis C fertőzöttség bizonyosságáról való tudomásszerzés időpontjához képest  egy éven belül benyújtásra kerül a kereset. Ez esetben alperes elévülési kifogása nem lehet sikeres. Ha ez több mint egy éven túl történt, vizsgálandó az „igényérvényesítési helyzet” időpontjának várható bírói értékelése. Ez kizárólag az adott eset konkrétumainak, dokumentumainak az ismeretében véleményezhető.