Kapcsolat

Petrássy Ügyvédi Iroda
1062 Budapest, Bajza utca 23. fszt.1.

Telefon/fax:
+36/1 322-9776
Mobil:
+36/30 348-8292

E-mail:
petrassydr@t-online.hu

Hepatitis C miatti per

A transzfúzióval (vagy más vérkészítményekkel, pl. kismamáknak adott anti D immunglobulin injekcióval) kapcsolatos kártalanítási ügyekben a pert a Magyar Állammal szemben kell megindítani. Amennyiben a vérkészítmény alkalmazása során felróható mulasztás nem történt, és a fertőzés annak okán keletkezett, hogy a kezelés idején még nem volt ismert az orvostudomány előtt a hepatitisz C vírus (így a véradókat értelemszerűen szűrni sem tudták), a Magyar Állam a fertőzésből fakadóan bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károkért helyt állni tartozik. 

A per megnyerése ill. a kártalanítás maximalizálása azonban alapos előkészítést és szakszerű pervitelt igényel annál is inkább, mivel a 2018. január elsején hatályba lépett új Polgári Perrendtartás jelentősen megnehezítette a bírósági úton való igényérvényesítést. 

Az előzetes vizsgálat számtalan tény, körülmény vizsgálatát igényli (valószínű fertőző forrás, májkárosodás mértéke, elévülési kérdések, keresetveszteség, járadékok lehetősége stb.)

- mindenképpen szükséges a vérkészítmény alkamazásának és időpontjának okirati bizonyítása vagy nagyfokú valószínűsítése (1992. július előtt);

- továbbá fontos más fertőző forrás alacsony valószínűsége.

A HCV fertőzöttséggel kapcsolatos ismeretek megszerzését ("igényérvényesítési helyzet") követően még meghatározott ideig lehetőség van a keresetet benyújtani. Kérdéses lehet, hogy a beteg mikor került valemennyi lényeges információ birtokába, ill. mi tekinthető lényeges információnak. Ezen adatok vizsgálata révén lehet adott esetben a kivédeni az alperes elévülési kifogását, azaz annak ellenére, hogy a HCV fertőzés diagnózisának közlése óta már viszonylag jelentős idő eltelt, lehet még sikeres a per.  

A Magyar Állammal peren kívüli egyezséget gyakorlatilag nem lehet kötni, kivéve szűk körben a hemofiliások esetén. 

A perben a HCV okozta szervi elvátozások, prognózis, gyógyulás, kiújulás esélye, esetleges lelki sérülések stb. vizsgálata szakértői bizonyítással lehetséges. A megváltozott élethelyzet, életminőség romlása, szociális visszahúzódás, baráti-társasági kapcsolatok beszűkülése tanúbizonyítást igényel. 

A HCV fertőzés miatti kártalanítási perek esetén a beteget (felperest) esetlegesen megillető költségkedvezmények ill. illetékkedvezmények igénylésének feltételeiről, esélyeiről részletesen személyes konzultáció során adunk tájékoztatást.  

A HCV miatti kártalanítási perekben megszerzett tapasztalatot igényel annak megítélése, hogy várhatóan milyen jogcímeken, milyen összegű kártalanításra lehet jogosult a beteg. A reálisnál nagyobb összeg követelése a peres kockázatot jelentősen növelheti, viszont a kereseti kérelemhez kötöttség okán az igényeltnél nagyobb kártalanítást a bíróságok nem ítélehetnek meg. Azaz alapvető fontosságú valamennyi jogcímen a maximális összeg meghatározása a perbeli érvényesítése.